Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Menu

呃Like一週

呃Like, 係上網既原動力, 呃Like, 係生活既必需品,

剖析呃Like市況, 預測呃Like走勢

柏原太賀, 傲將軍, Atsuna同你呃Like一週

呃Like一週

like20140910 節目:呃Like一週 (第二十九集)
日期:2014 年 09 月 10 日(星期三)
主持:柏原太賀傲將軍, Atsuna
嘉賓:胡世君
第一節:香港人與外國人的談情文化 後備連結
第二節:女神多過宅男 後備連結

呃Like一週

like20140903 節目:呃Like一週 (第二十八集)
日期:2014 年 09 月 03 日(星期三)
主持:柏原太賀傲將軍, Atsuna
嘉賓:小魔, VC (Match & Beyond)
第一節:男女溝通改善大法 後備連結
第二節:理論與實踐 後備連結

呃Like一週

like20140827 節目:呃Like一週 (第二十七集) - 科技改變社會 - Code4HK
日期:2014 年 08 月 27 日(星期三)
主持:柏原太賀傲將軍, Atsuna
嘉賓:Gilbert, Vincent (Code4HK)
第一節:源起,組織,過往活動 後備連結
第二節:展望,歡迎合作,香港IT人 後備連結

More Articles...

[會員服務協議] [私隱條款] [免責聲明、豁免條款]

會員登入(Ragazine)

Go to top